> 

 
Телефон:+359.2.944.6225
E-mail:subscription@iwatchbulgaria.com
Директно:  ilchev_k (Кирил Илчев)
 gstoeff (Георги Стоев)

Общи условия

Smetni.com е онлайн база данни с икономически показатели за България. Сайта се подържа от Индъстри Уоч Груп и е първият елемент от цялостно софтуерно решение за бизнеса в България, което се разработва от фирмата.

Информация за основните икономически показатели се набавя от официалните източници, като БНБ, НСИ, ЕЦБ, ФЕД, както и от изчисления и изследвания на Индъстри Уоч Груп.

Базата данни е достъпна и от Ексел plug-in, разработен за Индъстри Уоч, което позволява директно импортиране на показатели и времеви редове за допълнителна обработка в Ексел.

Пълният достъп до икономическата информация е на абонаментен принцип. В началото на 2009 година Индъстру Уоч Груп предоставя кратък гратисен период през който информацията ще бъде общодостъпна.